Can Ginebreda al programa FORA DE LLOC

 En el minut 17:10 podeu veure el Bosc de Can Ginebreda!!!